Pojištění a zajištění

Hodnocení odborných zkoušek o distribuci pojištění a zajištění

Zkouškový test

Zkouškový test se skládá ze dvou částí:

 • Odborné znalosti
 • Odborné dovednosti

Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři varianty odpovědi.
Odborné znalosti se testují pomocí otázek, kde:

 • ¾ otázek má jednu správnou odpověď
 • ¼ otázek má jednu nebo více správných odpovědí (každá nesprávně vybraná nebo chybějící odpověď činí celou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou)

Odborné dovednosti se přezkušují prostřednictvím případové studie - zadaní a následně 5 otázek (mají jednu správnou odpověď).

Podmínky úspěšnosti

Pro úspěšné absolvování zkoušky je potřeba splnit tyto podmínky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 75% z celkového maximálního počtu bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 60% z maximálního počtu bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 60% z maximálního počtu bodů pro odborné dovednosti

Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

Zkoušky dle skupin odbornosti

Životní pojištění (120 min., 67 otázek, max. 95 bodů)
Pojištění motorových vozidel (90 min., 50 otázek, max. 70 bodů)
Neživotní občanské pojištění (120 min., 67 otázek, max. 95 bodů)
Neživotní pojištění podnikatelů (135 min., 75 otázek, max. 105 bodů)
Pojištění velkých pojistných rizik (150 min., 87 otázek, max. 120 bodů)

Kombinované typy zkoušek

Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min., 75 otázek, max. 105 bodů)
Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)
Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)
Souhrnná zkouška na pojištění (180 min., 100 otázek, max. 140 bodů)

Životní pojištění (120 min.)

Odborná zkouška pouze pro distribuci životního pojištění.
Podle § 8 odst. 2 vyhlášky ČNB 195/2018.

Skladba otázek v testu

Otázky
67 otázek
maximálně 95 bodů
Odborné znalosti
52 otázek
max. 65 bodů
Jedna správná (1 bod)
39 otázek
max. 39 bodů
Více správných (2 body)
13 otázek
max. 26 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 39 bodů z maximálního počtu 65 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti

Pojištění motorových vozidel (90 min.)

Odborná zkouška pouze pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.
Podle § 8 odst. 1 vyhlášky ČNB 195/2018.

Skladba otázek v testu

Otázky
50 otázek
maximálně 70 bodů
Odborné znalosti
40 otázek
max. 50 bodů
Jedna správná (1 bod)
30 otázek
max. 30 bodů
Více správných (2 body)
10 otázek
max. 20 bodů
Odborné dovednosti
10 otázek
max. 20 bodů
2x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 53 bodů z celkového maximálního počtu 70 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 30 bodů z maximálního počtu 50 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů pro odborné dovednosti

Neživotní občanské pojištění (120 min.)

Odborná zkouška pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona.
Podle § 8 odst. 2 vyhlášky ČNB 195/2018.
Zkouška zahrnuje pojištění motorových vozidel.

Skladba otázek v testu

Otázky
67 otázek
maximálně 95 bodů
Odborné znalosti
52 otázek
max. 65 bodů
Jedna správná (1 bod)
39 otázek
max. 39 bodů
Více správných (2 body)
13 otázek
max. 26 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 39 bodů z maximálního počtu 65 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti

Neživotní pojištění podnikatelů (135 min.)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona.
Podle § 8 odst. 3 vyhlášky ČNB 195/2018.
Zkouška zahrnuje pojištění motorových vozidel a neživotní občanské pojištění.

Skladba otázek v testu

Otázky
75 otázek
maximálně 105 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 79 bodů z celkového maximálního počtu 105 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti

Pojištění velkých pojistných rizik (150 min.)

Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik.
Podle § 8 odst. 4 vyhlášky ČNB 195/2018.
Zkouška zahrnuje pojištění motorových vozidel, neživotní občanské pojištění a neživotní pojištění podnikatelů.

Skladba otázek v testu

Otázky
87 otázek
maximálně 120 bodů
Odborné znalosti
72 otázek
max. 90 bodů
Jedna správná (1 bod)
54 otázek
max. 54 bodů
Více správných (2 body)
18 otázek
max. 36 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 90 bodů z celkového maximálního počtu 120 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 54 bodů z maximálního počtu 90 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti

Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění.
Podle § 8 odst. 5 vyhlášky ČNB 195/2018.

Skladba otázek v testu

Otázky
75 otázek
maximálně 105 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 32 otázek je z oblasti pojištění motorových vozidel
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 79 bodů z celkového maximálního počtu 105 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů pro odborné dovednosti

Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního občanského pojištění, tak pro distribuci životního pojištění.
Podle § 8 odst. 6 vyhlášky ČNB 195/2018.
Zkouška zahrnuje pojištění motorových vozidel.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
maximálně 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
4x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti neživotního občanského pojištění
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2 případové studie je z oblasti neživotního občanského pojištění
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti

Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů, tak pro distribuci životního pojištění.
Podle § 8 odst. 6 vyhlášky ČNB 195/2018.
Zkouška zahrnuje pojištění motorových vozidel a neživotní občanské pojištění.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
maximálně 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
4x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti neživotního pojištění podnikatelů
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2případové studie je z oblasti neživotního pojištění podnikatelů
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti

Souhrnná zkouška na pojištění (180 min.)

Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik, tak pro distribuci životního pojištění.
Podle § 8 odst. 6 vyhlášky ČNB 195/2018.
Tato zkouška je souhrnná a zahrnuje všechny odborné zkoušky v sektoru pojištění.

Skladba otázek v testu

Otázky
100 otázek
maximálně 140 bodů
Odborné znalosti
80 otázek
max. 100 bodů
Jedna správná (1 bod)
60 otázek
max. 60 bodů
Více správných (2 body)
20 otázek
max. 40 bodů
Odborné dovednosti
20 otázek
max. 40 bodů
4x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Pro odborné znalosti platí, že:

 • 52 otázek je z oblasti pojištění velkých pojistných rizik
 • 28 otázek je z oblasti životního pojištění

Pro odborné dovednosti platí, že:

 • 2 případové studie je z oblasti pojištění velkých pojistných rizik
 • 2 případové studie jsou z oblasti životního pojištění

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: Je nutné získat minimálně 105 bodů z celkového maximálního počtu 140 bodů
 • 2. podmínka: Je nutné získat minimálně 60 bodů z maximálního počtu 100 bodů pro odborné znalosti
 • 3. podmínka: Je nutné získat minimálně 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů pro odborné dovednosti