e-learningový portál České bankovní asociace

Distanční zkoušky

Distanční formou zkoušek se rozumí vykonání odborné zkoušky mimo prostory akreditované osoby. Distančně lze zkoušku skládat např. z domova nebo na pracovišti. Podmínkou je pouze klidná uzavřená místnost, kterou lze monitorovat pomocí video chatu.

Distanční formou lze skládat všechny typy zkoušek odborné způsobilosti v českém jazyce.

Podmínky konání zkoušek odborné způsobilosti upravuje Dohledový benchmark ČNB č. 2/2020

Zkušební řád

Minimální technické požadavky a informace o průběhu distanční zkoušky se dozvíte v záložkách PŘIHLÁŠENÍ NA ZKOUŠKU a PRŮBĚH ZKOUŠKY.

Ceny zkoušek

Ceník

Uvedená cena je konečná. ČBA je plátcem DPH.

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ9220100000002601207954
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL: Uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře

Přihlášení na distanční zkoušku

Na zkoušku konanou distančně se přihlásíte v záložce ZKOUŠKY / TERMÍNY ZKOUŠEK, kde si vyberete druh zkoušky, kterou chcete absolvovat, a pro Vás vhodný termín. Pomocí filtru vybírejte z termínů, které mají v kolonce Město uvedeno Distanční zkouška.

Minimální technické požadavky

Pro zkoušku konanou distanční formou musíte mít k dispozici stabilní a rychlé internetové připojení a 2 různá elektronická zařízení, jedno ke složení zkoušky a druhé pro audiovizuální kontrolu průběhu zkoušky ze strany zkušební komise:

ZAŘÍZENÍ pro skládání zkoušky

Ideálně PC nebo notebook (dále jen PC) s operačním systémem Windows 10 a nainstalovanou aplikací ČBAexams.

ZAŘÍZENÍ pro audiovizuální přenos

Ideálně mobil, tablet nebo notebook (dále jen mobil), zařízení s kamerou a mikrofonem a s nainstalovanou aplikací MS TEAMS potřebnou pro audiovizuální přenos (video chat). Na tomto zařízení musíte mít přístup do portálu ČBA EDUCA nebo k emailové schránce uvedené v portálu ČBA EDUCA, abyste mohli rozkliknout pozvánku (odkaz) k video chatu.

Příprava před zkouškou

Nejpozději den před zkouškou se na zařízení, na němž budete skládat zkoušku, přihlaste do portálu ČBA EDUCA, kde v záložce APLIKACE naleznete odkaz ke stažení Aplikace ČBAexams. Postupujte podle instrukcí a aplikaci ČBAexams si stáhněte, nainstalujte, a co je důležité - ověřte její funkčnost!

Nejpozději den před zkouškou si do zařízení, které budete využívat k video chatu, nainstalujte komunikační software MS TEAMS. Postupujte podle pokynů, které jsou uvedeny v pozvánce ke zkoušce nebo v záložce APLIKACE.

Obě zařízení, PC i mobil, musí být po celou dobu zkoušky připojená na internet s dostatečnou kvalitou přenosu. Ověřte tedy, že kvalita internetového signálu je dostačující.

Vyberte a připravte místnost, ve které budete zkoušku skládat. Je nutné, abyste byli v místnosti po celou dobu konání zkoušky sami. V této místnosti vyberte předem vhodné vyvýšené místo, kam můžete umístit zařízení, ze kterého bude probíhat audiovizuální přenos. Vhodné jsou např. police, okenní parapet apod. Zařízení je potřeba umístit tak, aby zkušební komisař po dobu zkoušky viděl Vás, obrazovku počítače, na kterém budete vyplňovat zkušební test, ale také Vaše okolí. Jestliže zkouška probíhá na Vašem pracovišti, nesmí Vás během ní rušit další kolegové a klienti.

POZOR: Přihlášením ke zkoušce účastník bere na vědomí, že výše uvedené technické požadavky na vybavení účastníka jsou nutné a jejich nesplnění se považuje za překážku vykonání zkoušky na straně účastníka.

Aplikace ČBAexams

Aplikace ČBAexams je aplikace, pomocí které bude probíhat zkouška distanční formou. Je určena pro zařízení s operačním systémem Windows 10 a vyšší.

Aplikaci ČBAexams si stáhněte, nainstalujte, a co je důležité - ověřte její funkčnost!

Nejste přihlášeni do portálu

Přihlaste se a zde najdete potřebné informace na stažení, instalaci a ověření funkčnosti aplikace ČBAexams, kterou budete potřebovat při zkoušce distanční formou.

Nejste přihlášeni na zkoušku distanční formou

Přihlaste se na konkrétní termín distanční zkoušky. Zde najdete potřebné informace na stažení, instalaci a ověření funkčnosti aplikace ČBAexams, kterou budete potřebovat při zkoušce distanční formou.

Aplikace MS TEAMS

Na zařízení, skrze které bude probíhat audiovizuální přenos, klikněte na některý z následujících obrázků nebo pomocí zařízení oskenujte a rozpoznejte obsah následujícího QR kódu. Na daném zařízení se Vám spustí instalace aplikace MS TEAMS.

Na zařízení s nainstalovanou aplikací MS TEAMS byste:

  • buď měli mít přístup ke svému e-mailu,
  • nebo byste se měli umět přihlásit do portálu ČBA EDUCA,
  • nebo byste měli umět oskenovat QR kód.

Jednu z uvedených možností využijete 15 minut před zkouškou na přihlášení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS.

Názornou ukázku instalace aplikace MS TEAMS na Vašem zařízení, jehož prostřednictvím bude probíhat audiovizuální přenos, jako i způsob, jak se přihlásit na online schůzku před zkouškou, najdete zde: PRŮBĚH ZKOUŠKY.

Prezentace před zkouškou

Nejpozději 15 minut před začátkem distanční zkoušky bude vygenerován a na Váš e-mail zaslán link pro připojení se na online schůzku přes aplikaci MS TEAMS. Uvedený link bude přístupný také v portálu ČBA EDUCA ve Vašem uživatelském profilu v záložce MOJE ZKOUŠKA.

Nejpozději 15 minut před termínem konání zkoušky jste povinni mít zapnuta obě zařízení, přičemž na prvním je spuštěna aplikace ČBAexams a na druhém jste skrze aplikaci MS TEAMS dostupný a přihlášený k online schůzce. Na prvním zařízení se spuštěnou aplikací ČBAexams musíte mít po celou dobu zkoušky zavřené všechny ostatní programy a nesmíte mít připojeny další zobrazovací zařízení (druhý monitor, projektor, TV ...).

Zkoušku řídí zkušební komisař. Po zahájení online spojení Vás zkušební komisař informuje o průběhu zkoušky a o procesu identifikace. Následně Vás požádá o souhlas se záznamem audiovizuálního přenosu a vykoná proces identifikace.

Na identifikaci si prosím připravte platný občanský průkaz, nebo cestovní pas, ostatní doklady totožnosti nemohou být akceptovány.

Podrobné informace o průběhu zkoušky v PDF formátu najdete zde: Průběh zkoušky distanční formou.

Pokud si chcete být jisti, že jste na nic nezapomněli. Stáhněte si následující odškrtávací seznam anebo interaktivní odškrtávací seznam.

Na podrobné informace o průběhu zkoušky se můžete podívat v následujícím videu.

Podívejte se na video o tom jak sa připravit na distančni zkoušku.

Pro zobrazení videa na celou obrazovku klikněte ve videu na ikonu nebo .

Moje nejbližší distanční zkouška

Nejste přihlášeni do portálu!

Přihlaste se a na této stránce najdete všechny potřebné informace k přípravě na zkoušku distanční formou.

Video "Jak probíhá odborná zkouška distanční formou?" najdete i v části FAQ / VIDEA.

Nejste přihlášeni na zkoušku distanční formou?

Přihlaste se na konkrétní termín distanční zkoušky. Zde najdete také informace o termínu Vaší zkoušky distanční formou.